Atstumt vai atbalstīt?Katrs cilvēks, katrs bērns ir ar savu stāstu, pieredzi, vajadzībām un iespējām. Tādi ir arī bērni ar funkcionāliem traucējumiem, bērni, kas dzīvo bērnu namos, un pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī viņu ģimenes un piederīgie. Lai labāk izprastu tieši šo kurzemnieku vajadzības un veidotu iespējamo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu reģiona pašvaldībās, šobrīd Kurzemē un arī citos reģionos ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu norisinās vērienīgs darbs.

Lasīt vairāk


Bērnu ar invaliditāti vecāki aicināti pieteikties sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai
Vecāki, kuru bērniem ar invaliditāti projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izveidoti individuālie atbalsta plāni, aicināti izvēlēties nepieciešamākos no tajos rekomendētajiem pakalpojumiem un pieteikties to saņemšanai pašvaldības sociālajā dienestā.

Lasīt vairāk


1.oktobrī tiek svinēta Starptautiskā senioru diena. Arī Liepājā ar vairākiem izklaidējošiem un muzikāliem pasākumiem tā tiks atzīmēta gan Pensionāru dienas centrā Klaipēdas ielā 96a, gan Veco ļaužu dzīvojamā mājā.

Lasīt vairākLiepājā politiski represētās personas turpmāk varēs saņemt svētku pabalstu 50 eiro apmērā. 14. septembrī Liepājas Domes sēdē nolemts palielināt svētku pabalstu politiski represētajām personām no 30 īdz 50 eiro, veicot grozījumus Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos „Par svētku pabalstiem”.

Lasīt vairāk


Septembrī turpinās pašvaldības akcija “Skolas soma”, lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem sagādāt visu nepieciešamo skolai. Pabalstu izmaksa turpināsies līdz oktobra beigām, un tos var saņemt pilnīgi visas Liepājā deklarētās daudzbērnu ģimenes, sākot no 3 bērniem un neatkarīgi no materiālās situācijas, kā arī ģimenes, kuras audzina bērnus invalīdus, aizbildnībā esošus bērnus, ģimenes, kuras ir Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē un pilda līdzdarbības pienākumus.

Lasīt vairāk


Sestajā partneru tikšanās reizē 8.augustā Kuldīgā tika pārrunātas projekta „Kurzeme visiem” ieviešanas aktualitātes un kopā ar Kurzemes plānošanas reģiona DI (deinstitucionalizācijas) plāna izstrādātājiem pārrunāta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (turpmāk – SBSP) pieejamība un plānota to attīstība Kurzemē. Lasīt vairāk
Lapa 1 no 4012345...102030...Vecākais »