Sestdienas talkā Veco ļaužu dzīvojamā mājā kopīgiem spēkiem veikta ne tikai telpu sakopšana un pagraba atbrīvošana no gadu gaitā uzkrātām nevajadzīgām mantām, bet arī apkārtnes izdaiļošanas darbi – pie mājas iestādīti rododendri un apgriezti košumkrūmi. 20160422_132253KPR_ESF_1000
Labklājības ministrija (LM) aprīlī ir noslēgusi sadarbības līgumus ar 28 pašvaldībām, to vidū Liepājas pilsētu, par 40 sociālā dienesta darbinieku sagatavošanu un iesaistīšanu personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) vajadzību izvērtēšanā un individuālā atbalsta plānošanā, kā arī sociālā dienesta darba attīstībā, tādējādi nodrošinot kvalitatīva deinstitucionalizācijas* procesa ieviešanu Latvijā.
No 28 sadarbības pašvaldībām Kurzemi pārstāv 5 pašvaldības – Liepāja, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Ventspils novadi, kopumā deleģējot 7 darbiniekus – no Liepājas sociālā dienesta 2, no Kuldīgas novada 2 un no Saldus, Talsu un Ventspils novada sociālajiem dienestiem pa 1 sociālajam darbiniekam.

Lasīt vairāk


No 18. līdz 22. aprīlim Labklājības ministrija (LM) organizē apmācības pašvaldību sociālajiem darbiniekiem par organizācijas AAIDD (The American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) izstrādāto metodi “Atbalsta intensitātes skala” (AIS). Tajās piedalās arī Liepājas pilsētas Sociālā dienesta sociālās darbinieces Dace Štraube un Baiba Purmale. Lasīt vairāk


Sociālais dienests ššogad uz Lieldienām bija sarūpējis svētku dāvanu bērniem – saldumu paciņas un ielūgumu uz filmu kino “Balle” ģimenēm, kurās aug četri un vairāk nepilngadīgi bērni, kā arī ģimenēm par bērniem ar īpaššām vajadzībām un aizbildnībā esoššiem bērniem. Ielūgumus uz kino Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu daļā vēl var saņemt līdz 15. aprīlim, saldumu paciņas – līdz 25. aprīlim.

Lasīt vairākLiepājas pilsētas Sociālā dienesta Pensionāru dienas centrā Karostā (Ģenerāļa Baloža ielā 1), 1. aprīlī pulksten 12 paredzēta tikšanās ar Liepājas domes deputātu, Reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāju Edvīnu Striku. Tās laikā slimnīcas vadītājs stāstīs par veselības aprūpi Liepājā un Reģionālajā slimnīcā. Uz tikšanos aicināts ikviens interesents. Arī pensionāru dienas centrs Klaipēdas ielā 96a aprīlī plāno vairākus pasākumus.

Lasīt vairāk


 

Lieldienu noskaņa šonedēļ ienāk arī Liepājas Domes Sociālā dienesta iestādēs – Veco ļaužu dzīvojamā mājā, sociālās dzīvojamās mājās, Bērnu namā un citās iestādēs.
22.martā plkst. 14.00 Veco ļaužu dzīvojamā mājā sadarbībā ar SIA “Ūdensputni” notika krāsains Lieldienu ieskaņas pasākums, kura laikā seniori cepa raušus, pīrāgus, krāsoja olas, dalījās savās zināšanās par Lieldienu tradīcijām.20160322_142507

Lasīt vairāk


Trešdien, 23.martā Liepājas Domes Sociālajā dienestā sadarbībā ar Liepājas reģionālo slimnīcu notiek Donoru diena, kuras laikā 30 dienesta darbinieki izrāda savu labo gribu un, neizejot no savas darba vietas, ziedo asinis – lai palīdzētu nelaimē nonākušiem līdzcilvēkiem grūtā brīdī.

Lasīt vairāk


Kopš pagājušā gada nogales Latvijā ir uzsākts deinstucionalizācijas (DI) process ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. DI Kurzemē tiek īstenots ar ESF līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Projektu ievieš sadarbībā ar 22 partneriem – 19 Kurzemes pašvaldībām, tai skaitā Liepājas pašvaldību, VSAC “Kurzeme” un 4 bērnu namiem. Projekta “Kurzeme visiem” finansējums un tā ietvaros atbalsts pašvaldībām un mērķgrupām būs pieejams līdz 2022. gadam.

Lasīt vairāk


Lapa 1 no 2812345...1020...Vecākais »