Labdien! Tā kā tuvojas Skrizantemas3ociālo darbinieku diena, es gribētu izteikt lielu paldies Jūsu sociālai darbiniecei Mārai Baklašovai par palīdzību man grūtajās dienās. Uzskatu, ka viņa ir labākā darbiniece dienestā. Paldies liels.
  Ar cieņu Signija Siliņa13. oktobrī Sociālā dienestā viesojās SOS ciematu asociācijas nacionālā direktore Ilze Paleja, kā arī Valmieras un Īslīces SOS ciematu pārstāvji, lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas ar pašvaldību. Ar SOS ciematu pārstāvjiem tikās Sociālā dienesta direktores vietniece Santa Altāne, Liepājas Bāriņtiesas priekšsēdētāja Taiga Ziemele, Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbinieki, kuru redzeslokā bērni joprojām atrodas. Lasīt vairāk


Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, Liepājas pašvaldība visām politiski represētajām personām izmaksās svētku pabalstu 30 eiro apmērā, tādējādi izsakot atzinību par devumu Latvijas neatkarības stiprināšanā. Pabalstu politiski represētie, kuru dzīvesvieta deklarēta Liepājā, no 5. novembra var saņemt jebkurā no A/s “Norvik banka” Liepājas filiālēm, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Represētie, kuri veselības stāvokļa dēļ paši nevar aiziet uz banku, aicināti līdz 31. oktobrim ar aprūpētāju vai pilnvaroto personu palīdzību vērsties ar iesniegumu Sociālajā dienestā par pabalsta piegādi dzīvesvietā.

Lasīt vairāk


No šā gada oktobra stājušies spēkā Liepājas pilsētas Domes saistošie noteikumi “Par pabalstu pārtikas iegādei”. Lai atbalstītu ārkārtas krīzes situācijā nonākušās liepājnieku ģimenes un ņemot vērā to, ka bezdarbnieku pabalsti beigušies arī lielai daļai „Liepājas Metalurga” bijušo strādnieku, kuriem šobrīd varētu nepietikt līdzekļu uztura iegādei, no oktobra uz laiku ieviests sociālais pabalsts pārtikas iegādei ģimenēm, kuru ienākumi ir viszemākie, t.i. 60 eiro uz ģimenes locekli.produkti

Papildus pašvaldībā esošajām sociālā atbalsta sistēmām nolemts sniegt materiālu atbalstu tiem liepājniekiem, kuri pēkšņi un neparedzēti nonākuši nepārvaramās grūtībās, kuru rezultātā cilvēkam nav iespējams nodrošināt savas pamatvajadzības, tai skaitā iegādāties pārtiku. Pabalstu piešķirs gadījumos, kad cilvēkam kādu objektīvu apstākļu vai pēkšņu notikumu rezultātā krasi pasliktinājusies situācija, pazeminoties ienākumiem, piemēram, zaudējot darbu, beidzoties bezdarbnieka pabalstam u.c.

Lasīt vairāk


1. oktobrī Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversmē “Lauvas sirds” viesojās Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļas darbinieki. Šī vieta darbojas nepilnu gadu un tajā aprūpē nonāk pilsētā klaiņojošie dzīvnieki, kuriem patversmes darbinieki meklē jaunas mājas un gādīgus saimniekus.IMG_2426
Sociālā dienesta darbinieki iepazinās ar patversmes ikdienu, izveda pastaigās suņus, kā arī bija parūpējušies par dāvanām.
Lasīt vairāk


veco lauzu diena1. oktobrī, Starptautiskajā veco ļaužu dienā Liepājas Domes Sociālā dienesta iestādēs notika vairāki pasākumi, kuri pulcēja vairāk nekā simts apmeklētāju. Seniorus svētkos sveica Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks un Sociālā dienesta direktore Iveta Bartkeviča.
Veco ļaužu dzīvojamā mājā Ganību ielā 135/141, kur šobrīd dzīvo 155 cienījama gadagājuma liepājnieki, tradicionāli uzstājās pašu mājas sieviešu ansamblis „Dālijas”, kuru vada Rudīte Nikolovska.

Lasīt vairākKopš šā gada 1. augusta valsts finansētus sociālās rehabilitācijas pasākumus no psihoaktīvām vielām – alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām atkarīgiem bērniem un pusaudžiem, sniedz divi pakalpojumu sniedzēji – Straupes narkoloģiskā slimnīcas pusaudžu rehabilitācijas kolektīvs ‘Saulrīti” un biedrības Ģimenei un veselībai”struktūrvienība Sociālās rehabilitācijas centrs “Upe”. Uz šo pakalpojumu var pieteikties Sociālajā dienestā.

Lasīt vairāk