Atkarību profilakses centrs šā gada 22.jūlijā būs slēgts sakarā ar darbinieku pieredzes apmaiņas braucienu uz Klaipēdas pilsētas Metadona kabinetu, “zemā sliekšņa” kabinetu un rehabilitācijas centru Gabrielius, Šilutes rajonā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


Informējam, ka šā gada 20. un 21. jūlijā sakarā ar remontu nestrādās Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa Krūmu ielā 41/43. Klienti šajās dienās var vērsties Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļā Ed. Veidenbauma ielā 3. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


logo_ansamblis_krasains

Kopš šā gada 2.maija Sociālā dienesta 20 sociālā darba speciālisti piedalījušies trīs supervīzijas sesijās Latvijas Kristīgās akadēmijas Mūžizglītības nodaļas vadītājas, supervizores Daces Dolaces vadībā, lai pilnveidotu savu profesionālo kompetenci darbā ar klientiem. Nodarbības notiek Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” Nr. 9.2.1.1/15/I/001 ietvaros.

Lasīt vairāk



Šā gada 14.jūnijā Ģimenes atbalsta daļas darbinieces piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz20160614_141012
Ogres novada Sociālo dienestu, lai iepazītos ar sociālā darba pakalpojumu un gūtu pieredzi sociālā darbā ar indivīdu/ģimeni, īpaši ar ģimenēm un bērniem.

Lasīt vairāk


16. jūnijā Liepājas pilsētas domes sēdē nolemts veikt grozījumus Liepājas domes 2013.gada 14. novembra saistošajos noteikumos “Par veselības aprūpes pabalstu”, lai pašvaldība varētu vairāk palīdzēt krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), daļēji kompensējot izdevumus par veselības aprūpi.

Lasīt vairāk


Piektdien, 10.jūnijā Sociālā dienesta Atkarību profilakses centrā (APC) viesosies Anonīmo narkomānu pašpalīdzības grupas pārstāvji no Rīgas, lai palīdzētu Liepājā nodibināt pašpalīdzības grupu narkomāniem, kuri vēlas pārtraukt narkotiku lietošanu. Atklātā sapulce domāta ne tikai atkarīgajiem vai narkomāniem, bet ikvienam, kurš vēlas iepazīties ar Anonīmo Narkomānu programmu.

Lasīt vairāk


logo_ansamblis_krasains

Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests šā gada 21.aprīlī parakstīja sadarbības līgumu ar Labklājības ministriju par projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu.Projekts “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” tiek realizēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu, un tam ir vairākas aktivitātes.

Lasīt vairāk


7.jūnijā sociālo darbinieku profesionālās pieredzes apmaiņas programmas Baltijas valstīs ietvaros Sociālo dienestu apmeklēja Judith Shlasky – sociālā darbiniece Ģimenes tiesā no Izraēlas Ramat Gan pilsētas. Sociālā dienesta direktore Iveta Bartkeviča un Ģimenes atbalsta daļas darbinieki tikās ar kolēģi no Izraēlas un apmainījās pieredzē par to, kā notiek sociālais darbs ar ģimenēm abās valstīs.

Lasīt vairāk


1.jūnijā Veco ļaužu dzīvojamās mājas darbinieces piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz VSAC20160601_111615 “Zemgale” filiāli “Lielbērze”  – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju, kas sniedz pakalpojumus personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma, pirmās un otrās grupas invalīdiem.

Lasīt vairāk


Lapa 1 no 3012345...102030...Vecākais »