Liepājas Domes Sociālais dienests šogad uz Lieldienām sarūpējis svētku dāvanu bērniem – saldumu paciņas un ielūgumu uz filmu kino “Balle” ģimenēm, kurās aug četri un vairāk nepilngadīgi bērni, bērni ar īpašām vajadzībām, aizbildnībā esoši bērni.Ielūgumus kopā ar Lieldienu saldumu paciņām bērnu vecāki aicināti saņemt no 30. marta Sociālajā dienestā. Kino seansus varēs apmeklēt vairāk nekā 1000 bērni. Biļetes uz kino varēs saņemt visi nepilngadīgie bērni no minētajām ģimenēm. Lasīt vairāk


Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunim 116111 ir izveidota bezmaksas aplikācija lietošanai mobilajos tālruņos, kas no šīs nedēļas ir pieejama lejupielādei. Šīs ir pirmā uzticības tālruņu aplikācija Latvijā, kas atvieglos un padarīs vēl pieejamākus un ātrākus Uzticības tālruņa 116111 pakalpojumus bērniem un pusaudžiem.

Lasīt vairāk


Otrdien, 24.martā, visā pasaulē tika atzīmēta Pasaules Tuberkulozes diena. Jaunākie Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati apliecina pozitīvu tendenci un saslimšanas gadījumu skaita ar tuberkulozi samazināšanos – pērn Latvijā reģistrēti 637 visu formu tuberkulozes gadījumi, bet 2013.gadā – 776 gadījumi. Šogad janvārī reģistrēti 53 tuberkulozes gadījumi, savukārt vidējais tuberkulozes gadījumu skaits mēnesī pēdējos piecos gados bija 52,6.

Lasīt vairāk


Sociālais dienests sadarbībā ar Nodibinājumu „Sociālo pakalpojumu aģentūra”(SPA) no 14. marta līdz 25. aprīlim organizē aizbildņu apmācību par vairākām tēmām: likumdošanu (10 akadēmiskās stunda); saskarsmi ģimenē (3 akadēmiskās stundas); bērna attīstību (10 akadēmiskās stundas); bērna aprūpi ( 10 akadēmiskās stundas).

Lasīt vairāk


Kad es saņemšu atbalstu? Saņēmu vēstuli no Latvenergo, ka ir piešķirts atbalsts un 100 kWh mēnesī būs pēc Starta tarifa, bet pārējās – par 0,1690 EUR/kWh. Kā tagad jāmaksā? Vai man maksājums jārēķina pašam? 

Pēc trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa saņemšanas, atbalsts elektrības maksājumiem pienākas no nākamā mēneša. Par to ir jāveic maksājums aiznākamajā mēnesī. Tāpēc pirmais maksājums ar atbalstu Jums būs aiznākamajā mēnesī pēc statusa saņemšanas. Piemēram, ja esat trūcīga persona no 1.februāra, tad atbalsts elektrības maksājumiem ir spēkā no 1.marta, bet pirmais maksājums ar atbalstu būs jāveic aprīlī par martā patērēto elektrību.”Latvenergo”Jums atsūtīs vēstuli, cik konkrēti Jums jāmaksā par patērēto elektroenerģiju.

Dzirdēju, ka tagad tiem, kam nav Izlīdzinātais maksājums, jānodod skaitītāja rādījumi. Kā to izdarīt?

Kamēr Jūs saņemat atbalstu norēķiniem par elektrību, Jūs varat arī nenodot skaitītāja rādījumus. Latvenergo skatīsies uz Jūsu vidējo mēneša patēriņu, un uz tā pamata sarēķinās kārtējā maksājuma summu.

Ja tomēr gribēsiet nodot skaitītāja rādījumus, tad to katru mēnesi no 27.līdz 6.datumam var izdarīt, nosūtot no mobilā telefona īsziņu uz numuru 8800 ar atstarpēm rakstot tekstu: RAD, līguma Nr. un skaitītāja rādījums (piemēram, RAD līguma nr. …. 12345). Skaitītāja rādījumu var noziņot arī pa bezmaksas tālruni 80 200 408.

Lasīt vairāk


Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests aicina darbā uz noteiktu laiku
sociālo darbinieku darbam ar personām ar atkarības problēmām
darbam Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punktā (NPPP).

Lasīt vairāk


Liepājas Latviešu biedrības namā bija pulcējušies sociālo dienestu, bāriņtiesu, medicīnas iestāžu, izglītības speciālisti no dažādām Kurzemes vietām, lai piedalītos starptautiskajā konferencē “Bērnu vajadzības un palīdzības iespējas”.
Konferenci rīkoja nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” un Latvijas img_3962profesionālo audžuģimeņu apvienība “Terēze” sadarbībā ar Liepājas domi, tā norisinājās kampaņā “Palīdzi bērnam uzaugt ģimenē!”.

Lasīt vairākLai materiāli atbalstītu krīzes un ārkārtas situācijās nonākušas liepājnieku ģimenes vai personas, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar saņemt pietiekamu uzturu, Liepājas Dome no jauna apstiprinājusi saistošos noteikumus „Par pabalstu pārtikas iegādei”, kuri zaudēja spēku 2014.gada 31.decembrī.
Pabalstu pārtikas iegādei var saņemt Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušas ģimenes vai personas krīzes situācijā, kurām objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams saņemt pietiekamu uzturu, un ienākumi katram ģimenes loceklim iepriekšējā mēnesī nepārsniedz 60 eiro. Pārtikas pabalstu var piešķirt arī ārkārtas situācijā, kura izveidojusies stihiskas nelaimes rezultātā.
Pabalsta pieprasītājam ir jābūt reģistrētam Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekam.
Pabalsta apmērs vienai personai ir 45 eiro mēnesī, bet ne vairāk kā 200 eiro mēnesī uz ģimeni. Pabalstu piešķir mantiskā veidā, izsniedzot dāvanu karti pārtikas iegādei.
Pabalstu iespējams saņemt līdz trim mēnešiem kalendārā gada laikā, ja pabalsta pieprasītājs un viņa pilngadīgie ģimenes locekļi sadarbosies ar Sociālo dienestu un risinās savas sociālās problēmas, lai uzlabotu ģimenes sociālo un materiālo situāciju.


No 6. februāra stājušies spēkā jaunie Liepājas Domes saistošos noteikumi „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā”. Tie paredz, ka par 10 eiro palielināts ienākumu apmēru slieksnis, pēc kura piešķir maznodrošinātās personas statusu, lai iedzīvotāji, kuriem no 2015. gada palielināta valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vai 2014.gada oktobrī indeksēta valsts vecuma pensija, arī turpmāk varētu saņemt sociālo palīdzību.

Lasīt vairāk