Sestdien, 23.maijā Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punktā Flotes ielā 7 Veselības mēneša ietvaros notika seminārs “Pašpalīdzības grupas Liepājā”. Uz semināru bija aicināts ikviens interesents – katrs, kurš cieš no alkohola lietošanas; sastopas ar pārmērīgiem alkohola lietotājiem un vēlas tiem palīdzēt atgūt un uzturēt skaidrību; vēlas dziedināties no disfunkcionālā ģimenē augot iegūtām emocionālām traumām; cieš no nesamērīgas ēšanas.

Lasīt vairāk


25.maijā no plkst 11.00 līdz 15.00 Liepājas Olimpiskajā centra Tango zālē, Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāles studenti prezentēs savus pētnieciskos darbus.
Laipni aicināti visi, kam interesē sava veselība, studentu veikums, iespēja diskutēt un praktiski darboties!

Lasīt vairāk


13.maijā Liepājā, Pāvila baptistu draudze Kuršu ielā 19 notika seminārs ieinteresētajiem kristīgo draudžu locekļiem „Katra diena kā Bāreņu svētdiena”, lai piesaistītu plašākas sabiedrības uzmanību ārpusģimenes aprūpes iespējām, dodot iespēju “tiešajā” uzdot jautājumus atbildīgo iestāžu speciālistiem. Seminārā piedalījās Liepājas pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētāja Taiga Ziemele, Liepājas Bērnu nama vadītāja Ināra Roze, Sociālā dienesta direktore Iveta Bartkeviča.

Lasīt vairāk


Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 11.marta regulu par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām izveidots Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām. Gan atbalsta saņēmējus, gan pārtikas un materiālās palīdzības komplektos iekļaujamās preces un to izdales biežumu un daudzumu nosaka Ministru kabineta noteikumi. Liepājā pārtikas pakas izsniedz divas organizācijas – Latvijas Pirmās palīdzības vienība un biedrība „Latvijas sarkanais krusts”.

Lasīt vairāk


Tā kā Liepājā Valsts policija aprīlī atkal atklājusi gadījumu, kad pie iedzīvotājiem mājās ierodas viltus sociālie darbinieki un piedāvā viņus aprūpēt, Sociālais dienests vēlreiz atgādina, kā atšķirt sociālos darbiniekus no viltvāržiem.apliecibas_soc_dienests

 

Sociālā dienesta darbinieki gandrīz vienmēr iepriekš brīdina par ierašanos dzīvesvietā un vienojas par piemērotu vizītes laiku. Apmeklējot klientu dzīvesvietā, sociālais darba speciālists uzrāda darba apliecību. Tā ir tumši sarkanā krāsā ar uzrakstu „Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta apliecība”. Darba apliecībā ir sociālā darbinieka vārds, uzvārds, amata nosaukums un fotogrāfija. Uz apliecības ir Liepājas Sociālā dienesta direktores paraksts un iestādes zīmogs.

Lasīt vairāk


Pilsētas domes sēdē 16.aprīlī deputāti pieņēma lēmumu veikt grozījumus Liepājas pilsētas domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos “Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”, kas paredz, ka turpmāk Sociālais dienests piedāvās jaunus sociālos pakalpojumu veidus. Saistošie noteikumi nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu veidus, precizē to pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtību.

Lasīt vairāk


20. aprīlī Liepājas Domes Sociālais dienests Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē atzīmēja 20 gadu jubileju, lai atskatītos uz sociālās sistēmas veidošanos Liepājā, godinātu ilggadējos darbiniekus un sociālā darbinieka profesiju._mg_0906

Sociālā dienesta direktore Iveta Bartkeviča savā svētku uzrunā pastāstīja par sociālās sistēmas veidošanās vēsturi Liepājā, pateicās esošajiem un bijušajiem darbiniekiem, sadarbības partneriem.

Sociālā dienesta darbiniekus sveica Domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš un deputāts Helvijs Valcis. Savās atmiņās par Sociālā dienesta veidošanos dalījās bijušais pilsētas galva Imants Vismins, ilggadējais sociālo lietu eksperts Visvaldis Gūtmanis, dienesta bijušie direktori – Gunārs Petris, Irina Vereščagina, Agris Petermanis, Aija Barča.

Lasīt vairāk


Pirmdien, 20. aprīlī Sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3 klientus pieņems līdz plkst. 12.00.

Sociālā dienesta filiāles Jaunliepājā, Krūmu ielā 41/43 un Karostā, Ģen. Baloža ielā 1 20. aprīlī nestrādās.
Atvainojamies klientiem par sagādātajām neērtībām!


10. aprīlī pulksten 13 Liepājas Pensionāru biedrības lielajā zālē (Klaipēdas ielā 96a) visi interesenti aicināti piedalīties sarunā par izmaiņām sociālajos jautājumos. Ar pensionāriem tiksies Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča un Liepājas domes Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas priekšsēdētājs Helvijs Valcis.


 

Liepājas Domes Sociālais dienests šogad uz Lieldienām sarūpējis svētku dāvanu bērniem – saldumu paciņas un ielūgumu uz filmu kino “Balle” ģimenēm, kurās aug četri un vairāk nepilngadīgi bērni, bērni ar īpašām vajadzībām, aizbildnībā esoši bērni.Ielūgumus kopā ar Lieldienu saldumu paciņām bērnu vecāki aicināti saņemt no 30. marta Sociālajā dienestā. Kino seansus varēs apmeklēt vairāk nekā 1000 bērni. Biļetes uz kino varēs saņemt visi nepilngadīgie bērni no minētajām ģimenēm. Lasīt vairāk